Miami Beach travel New Year's Eve

Survey: Miami Beach is priciest New Year’s Eve destination in world